Mgr. Veronika Vytejčková


Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku vedeného Českou společností pro analytickou psychologii, v rámci kterého podstupuji pravidelnou supervizi terapeutických sezení, která sama vedu.

V minulosti jsem absolvovala desítky seberozvojových a psychologických přednášek a seminářů, seminářů zaměřených na práci se sny pod vedením Mgr. Martina Skály (středisko Psychopompos) a konstelačních seminářů. V psychologické a psychoterapeutické oblasti se nadále průběžně vzdělávám.

Jsem absolventkou rekvalifikačního masérského kurzu a dalších masérských kurzů pořádaných Dexter Academy.

Odkazy:

https://www.csap-cz.eu/vycvik

                          www.psychopompos.cz                             

https://www.masaze-kurzy.cz/